Poprawna pisownia

wojaże

Poprawna pisownia, znaczenie: występujące w liczbie mnogiej słowo wojaże powinno być zawsze zapisywane przez ż. Pisownia ta wynika z jego etymologii, czyli pochodzenia od francuskiego słowa voyage. W polszczyźnie przyjęto, że zapożyczenia, które fonetycznie posiadają ż, zawsze pisane są właśnie w taki sposób.

W języku francuskim voyage oznacza podróż, najczęściej długa, albo rejs. W takim samym znaczeniu słowo przyjęło się w polszczyźnie:
1. Długa podróż, rejs w celach turystycznych
2. Wyprawy, wycieczki
3. Wyjazd za granicę
4. Może być używany w pejoratywnym kontekście niepotrzebnej, na przykład zbyt drogiej wyprawy zagranicznej

Przykłady poprawnej pisowni

Jak udały ci się twoje ostatnie wojaże po Europie?
Nigdy nie mogę cię zastać w domu przez te twoje wojaże.
Ostatnie wojaże polityków kosztowały Polskę kilka milionów złotych!


Niepoprawna pisownia

wojarze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wojasze

Niepoprawna pisownia