Poprawna pisownia

piątek

Poprawna pisownia, znaczenie: piątek w języku polskim oznacza piąty dzień tygodnia. Zgodnie z podziałem na części mowy, słowo to jest rzeczownikiem rodzaju męskiego.
Wyraz piątek zawsze piszemy przez ą. Pisownię wyjaśniają dwie zasady ortograficzne. Pierwsza dotyczy sytuacji, gdy ą występuje przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi: p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g. Tutaj jest spółgłoska t. A druga reguła mówi, że ą piszemy, gdy samogłoska wymienia się na ę: pięć – piąty – piątek.

Przykłady poprawnej pisowni

Popularne powiedzenie mówi nam, że piątek to weekendu początek.
Dlaczego piątek jest jednym z najbardziej lubianych dni tygodnia?
To ostatni piątek przed naszymi wakacjami, to będzie dla mnie bardzo pracowity dzień.


Niepoprawna pisownia

piontek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pjontek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pjątek

Niepoprawna pisownia