Niepoprawna pisownia

rzwawo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żwawo

Poprawna pisownia, znaczenie: przysłówek, który komunikuje, że coś dzieje się w sposób energiczny, z werwą, temperamentem, szybko lub żywo. Pisownia słowa wynika z jego etymologii, a więc zapisu historycznego i pochodzenia od prasłowiańskiego słowa živǫ, które oznaczało najprawdopodobniej żywo (znaczenie wywodzące się od słowa żyć). Ze względu na to, że nie możemy tu mówić o żadnej oboczności i nie ma reguły ortograficznej tłumaczącej zapis żwawo przez ż należy się jej nauczyć na pamięć. Wyraz można stopniować: st. wyższy żwawiej oraz st. najwyższy najżwawiej. Do wyrazów pokrewnych zaliczamy rzeczownik żwawość i przymiotnik żwawy.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten samochód dysponuje mocą ponad 300 koni mechanicznych, można więc powiedzieć, że przyśpiesza całkiem żwawo.
To wspaniały polityk, a dzięki kampanii objazdowej po kraju jego słupki w sondażach żwawo rosną.
Jeśli nie zaczniesz ruszać się żwawiej to na pewno spóźnimy się na spotkanie!