Poprawna pisownia

noży

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną formą dopełniacza liczby mnogiej, pochodzącą od rzeczownika nóż, jest słowo noży. Choć niektóre słowniki starają się przeforsować również formę nożów, to jednak zdecydowana większość, w tym Słownik języka polskiego PWN opowiada się wyłącznie za postacią noży.
Nożem nazywamy ostre narzędzie, służące do cięcia lub krojenia, które składa się z metalowego ostrza osadzonego na trzonku. Nóż to również nazwa części różnego rodzaju urządzeń mechanicznych, służącej do skrawania lub cięcia.

Przykłady poprawnej pisowni

W jego kuchni roiło się od noży – zarówno tych do krojenia mięs, serów, warzyw, jak i bardzo ostrych noży japońskich.
Długo się nad tym zastanawiałam i ostatecznie zdecydowałam, że na parapetówkę kupię im zestaw noży.
Kolekcja noży tego znanego kucharza jest doprawdy imponująca.


Niepoprawna pisownia

nożów

Niepoprawna pisownia, uwaga: forma uznawana przez niektóre słowniki za poprawną, jednak z uwagi na fakt braku pełnej zgodności językoznawców co do tej poprawności nie zalecamy stosowania tej formy.