Poprawna pisownia

nieopisany

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nieopisany należy zapisywać łącznie. Wynika to z zasady, że wszystkie imiesłowy przymiotnikowe, do których należy ten wyraz, zapisuje się razem z partykułą przeczącą nie.
Nieopisany oznacza taki, który nie daje się opisać słowami, jest zbyt intensywny, wspaniały. Często w kontekście rzeczy zachwycających, ogromnych albo wyjątkowo negatywnych.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam nieopisany problem w nowej pracy i zupełnie nie wiem, jak sobie poradzić w tej sytuacji.
Widok ze szczytu góry był nieopisany, przez co Małgorzata nie chciała przestać go podziwiać.
Kasia wiedziała, że przytrafiło się jej nieopisane szczęście, kiedy znalazła na ulicy tysiąc złotych.


Niepoprawna pisownia

nie opisany

Niepoprawna pisownia