Niepoprawna pisownia

lucka

Niepoprawna pisownia, poprawna jedynie jako forma zdrobnienia imienia „Lucjan”.


Poprawna pisownia

ludzka

Poprawna pisownia