Niepoprawna pisownia

uczólenia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uczulenia

Poprawna pisownia