Poprawna pisownia

komórka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

komurka

Niepoprawna pisownia