Określenie to można zapisywać na oba sposoby, choć ich wykorzystanie zależeć będzie od kontekstu.

Poprawna pisownia

niepoparte

Poprawna pisownia, znaczenie: niepoparte jako jeden wyraz należy wykorzystywać wówczas, kiedy opisuje pewien stan lub cechę. Jego zapis jest zgodny z ogólnymi zasadami pisowni imiesłowów odczasownikowych z partykułą nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Twoje twierdzenia są niepoparte żadnymi dowodami, dlatego nie uważam, że mogę im zaufać.
Takie tezy niepoparte naukowymi dowodami nie zostaną dobrze przyjęte przez komisję.
Obietnice niepoparte działaniami sprawią, że ludzie zaczną uważać cię za zwykłego kłamcę.


Poprawna pisownia

nie poparte

Poprawna pisownia, znaczenie: nie poparte jest dopuszczalne w sytuacji, w której chcemy w szczególny sposób podkreślić przeczenie i uwydatnić inną, kontrastową cechę. Wymaga uściślenia za pomocą dalszej części zdania.

Przykłady poprawnej pisowni

Twoje twierdzenia zostały nie poparte, tylko wyśmiane przez cały zespół doradców?
Jej pomysły zostały nie poparte, ale wręcz zignorowane przez przełożonych.
Te hipotezy są nie poparte, ale wręcz odrzucane przez grono naukowców, więc się nimi nie kieruj.