Niepoprawna pisownia

styłu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

z tyłu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ztyłu

Niepoprawna pisownia