Niepoprawna pisownia

kóbek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kubek

Poprawna pisownia