Poprawna pisownia

remont

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawnie słowo remont zapisujemy przez on. Jest to słowo, które pochodzi z języka francuskiego i pozostało w języku polskim w niemal niezmienionej formie, bowiem oryginalnie zapisuje się je jako remonte. Z tego względu nie obowiązuje tutaj reguła, która mówi, że samogłoskę nosową ą należy zapisywać przed następującymi spółgłoskami zwartymi: b, d, g, k, p, t.
Rzeczownik remont oznacza, że ktoś doprowadza dany budynek lub urządzenie do stanu, w którym będzie można z niego korzystać. Jest to inaczej doprowadzenie czegoś do stanu użyteczności.

Przykłady poprawnej pisowni

Zamiast pojechać na wakacje, postanowili zrobić gruntowny remont swojego mieszkania.
Heniek nie mógł wytrzymać w swoim mieszkaniu, kiedy jego sąsiedzi zaczęli remont i hałasowali do późnej nocy.
Kiedy rodzice Alberta postanowili zrobić remont mieszkania, to wysłali go na wakacje do babci.


Niepoprawna pisownia

remąt

Niepoprawna pisownia