Niepoprawna pisownia

kwesti

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kwestii

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kwestia oznacza sprawę, która wymaga rozstrzygnięcia, rozwiązania albo wyjaśnienia. Jest to także wypowiedź (albo jej fragment), recytowana przez aktora, biorącego udział w sztuce lub filmie.
Wyraz kwestii należy zapisywać przez -ii. Można to wyjaśnić za pomocą reguł ortograficznych, obowiązujących w języku polskim. Mówią one, że w wyrazach, które kończą się na -ia, a końcówka jest poprzedzona takimi spółgłoskami jak: ch, d, g, k, l, r, t, należy zapisywać dwa -ii na końcu. W podanym przykładzie wygląda to następująco: kwestiakwestii.

Przykłady poprawnej pisowni

W tej kwestii nie miał za wiele do powiedzenia, dlatego nie wtrącał się w całą dyskusję.
Nie chciałbym podejmować tej kwestii, kiedy nie pojawili się jeszcze wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia.
W tej kwestii ciężko będzie cokolwiek zdziałać bez pomocy z zewnątrz, dlatego warto zastanowić się, jak ją uzyskać.


Niepoprawna pisownia

kwestji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kwestjii

Niepoprawna pisownia