Obie poniższe formy funkcjonują w słowniku języka polskiego, nie można jednak stosować ich zamiennie, ponieważ ich znaczenie jest inne (są odmienione w innej liczbie i przypadku). Zarówno wyraz nauką jak i naukom to odpowiednio odmieniony rzeczownik nauka, oznaczający usystematyzowaną, wielokrotnie weryfikowaną, rzetelną wiedzę, a także – proces uczenia (kogoś lub samego siebie). Zachęcamy do zapoznania się z definicjami i przykładami, które powinny pomóc w zrozumieniu różnic pomiędzy oboma słowami. W przypadku niejasności nasza redakcja pozostaje do dyspozycji w sekcji komentarzy.

Poprawna pisownia

naukom

Poprawna pisownia, znaczenie: naukom to forma podstawowa odmieniona w celowniku liczby mnogiej.

Przykłady poprawnej pisowni

W naszej wydziałowej bibliotece znajdują się tysiące książek poświęconych głównie naukom humanistycznym.
Dobrze, że są jeszcze wśród nas dzieci, które nie ulegają naukom starszych rozrabiaków.
Ten znany w całym kraju profesor napisał już kilkadziesiąt prac poświęconych naukom filozoficznym.


Poprawna pisownia

nauką

Poprawna pisownia, znaczenie: nauką to forma odmieniona w narzędniku liczby pojedynczej.

Przykłady poprawnej pisowni

Nigdy nie mogłam sobie poradzić z nauką matematyki, zawsze wolałam przedmioty humanistyczne.
Współcześnie coraz więcej seniorów jest zainteresowanych nauką obsługi komputera i korzystania z Internetu.
W szkole podstawowej interesowałem się sportem, muzyką – wszystkim, poza nauką.