Poprawna pisownia

pandemii

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo pandemii należy zapisywać przez -ii. Jest to wyraz pochodzenia greckiego, który dosłownie oznacza cały lud. Zgodnie z zasadami języka polskiego, słowa, które są zapożyczeniami z języków obcych i kończą się w mianowniku na -ia, następujące po spółgłosce wargowej, powinny podczas odmiany przyjmować podwójne i. Pojawia się ono w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej oraz dopełniaczu liczby mnogiej.
Pandemia, od którego pochodzi pandemii, oznacza chorobę, która objęła swoim zasięgiem całą populację na dużym obszarze, np. na całym kontynencie lub świecie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie cierpię panującej obecnie pandemii, ponieważ bardzo ogranicza moje możliwości podróżowania.
W czasie największej fali pandemii wszystkie sklepy, poza spożywczymi, były zamknięte.
Moja siostra cały okres pandemii spędziła za granicą na praktykach i nie mogła nas odwiedzić.


Niepoprawna pisownia

pandemi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pandemji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pantemii

Niepoprawna pisownia