Niepoprawna pisownia

po łamane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

połamane

Poprawna pisownia