Niepoprawna pisownia

żygać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rzygać

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to kolokwializm, którego używania dopuszczalne jest wyłącznie w mowie potocznej, choć nawet wtedy nie jest uważane za oznakę kultury. Rzygać to inaczej mieć torsje, wymiotować. Wyrażeniem tym możemy również określić intensywne wyrzucenie czegoś z siebie, na przykład przez wulkan lub działo armatnie. Z kolei wyrażenie rzygać czymś lub rzygać od tego oznacza duże znudzenie czymś, przesyt, niechęć do czegoś.
Niestety w języku polskim nie ma żadnej konkretnej zasady, która regulowałaby zapis tego czasownika. Należy jednak zapamiętać, że zawsze piszemy go przez rz, niezależnie od kontekstu.

Przykłady poprawnej pisowni

Rzygać mi się chce od tej reklamy – wszędzie ją widzę.
Po zjedzeniu w weekend nieświeżego sushi rzygałam cały następny dzień.
Odsuń się od niego! Wygląda jakby miał zacząć rzygać.


Niepoprawna pisownia

żygadź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzygadź

Niepoprawna pisownia