Poprawna pisownia

uziemiona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uziemniona

Niepoprawna pisownia