Niepoprawna pisownia

nienajlepiej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie najlepiej

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie stanowiące połączenie partykuły nie oraz przysłówka dobry w stopniu najwyższym. W naszym języku ojczystym istnieje reguła, nakazująca rozłączny zapis nie wraz z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym i stąd jedyną poprawną formą zapisu jest właśnie pisownia rozdzielna. Co ważne, zasada ta obowiązuje również w sytuacji kiedy nie jest nie tylko wyrazem oznaczającym zaprzeczenie, a także odpowiada za wprowadzenie przeciwstawnej części zdania, na przykład: Wygląda to nie najlepiej, a wręcz licho.
Zwrot ten oznacza przeciętne, niepomyślne, średnie wykonanie czegoś. Jego synonimy to na przykład: nieszczególnie dobrze, miernie, licho, kiepsko, niczym nie wyróżniając się, niespecjalnie, mało interesująco.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzisiejszy występ poszedł mu nie najlepiej, ciekawe, czy mimo to przejdzie do dalszego etapu.
Nie najlepiej się dziś czuję, może przełożymy nasze spotkanie na jutro?
Myślę, że nie najlepiej mu doradziłeś; powinien trzymać się od tej sprawy z daleka.