Poprawna pisownia

strąciła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stronciła

Niepoprawna pisownia