Niepoprawna pisownia

mósi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

musi

Poprawna pisownia, znaczenie: musi pochodzi od czasownika modalnego musieć. Oznacza powinność, zobowiązanie do czegoś, przymus i konieczność. Może być używane w przypadku potrzeby wykonania czegoś. Czasami służy do wyrażenia domysłu, wysokiego prawdopodobieństwa.
Musi należy zapisywać przez u. Jest to czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Wywodzi się najpewniej od niemieckiego müssen, muss sein, co uwarunkowało pisownię przez u.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy Agata zobaczyła Jurka, wiedziała, że musi do niego podejść i rozpocząć rozmowę.
Andrzej nie lubi dni, w których musi iść do pracy po dłuższej przerwie, takiej jak święta i urlop.
Sławek musi teraz wyjść na chwilę z domu, ale powinien wrócić o szesnastej, więc wtedy zadzwoń.