Niepoprawna pisownia

naprawde

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

naprawdę

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie naprawdę to partykuła, za pomocą której osoba mówiąca, chcąc przekonać odbiorcę o prawdziwości swojego sądu, podkreśla jego słuszność. Może być dodawana do rzeczowników, czasowników, przysłówków, przymiotników oraz liczebników. Za pomocą wyrazu naprawdę możemy również wyrazić zdziwienie lub niedowierzanie. Do synonimów słowa naprawdę zaliczamy między innymi: doprawdy, istotnie, rzeczywiście oraz zaprawdę.
Należy zapamiętać, że w języku polskim poprawna jest jedynie forma zakończona samogłoską nosową ę. Aby ułatwić sobie zapamiętanie tego faktu, warto skojarzyć, że określenie naprawdę to zrost, który dawniej funkcjonował jako dwa oddzielnie wyrazy – na i prawdę. Odmienia się on zatem tak jak rzeczownik prawda, a ten z kolei w bierniku liczby pojedynczej przyjmuje końcówkę .

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli naprawdę czegoś chcesz, z pewnością uda Ci się to osiągnąć.
Czy naprawdę sądzisz, że powinnam przyjąć jego przeprosiny?
Naprawdę nie wiem, jakim cudem udało mi się cały materiał obowiązujący na kolokwium w jedną noc.


Niepoprawna pisownia

na prawdę

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako zestawienie przyimka na oraz rzeczownika prawda odmienionego w bierniku liczby pojedynczej.

Niepoprawna pisownia

na prawde

Niepoprawna pisownia