Poprawna pisownia

niepoprawny

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższym terminem opisujemy coś błędnego, całkowicie lub częściowo niezgodnego z wcześniejszymi ustaleniami. Możemy go również użyć w stosunku do osób lub rzeczy, które nie mogą lub nie chcą dać się poprawić.
W większości przypadków wyrażenie to piszemy razem. Taką pisownię uzasadnia obowiązująca w języku polskim reguła, która nakazuje, by partykułę nie zapisywać łącznie z przymiotnikami w stopniu równym. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z wyjątkiem poniżej, czyli sytuacją, w której nie poprawny może być zapisane rozdzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Pamiętaj, by oprócz hasła wpisać też właściwy login. Jeśli będzie on niepoprawny, nie zalogujesz się.
Z jej zachowania wyciągnąłeś absolutnie niepoprawny wniosek.
Wydaje mi się, że podałam Ci niepoprawny numer do sekretariatu. Podyktuję Ci zaraz właściwy.


Niepoprawna pisownia

nie poprawny

Niepoprawna pisownia, wyjątek: pisownia rozłączna może być poprawna w sytuacji, kiedy nie w zdaniu wyraźnie zaprzecza przymiotnikowi i dodatkowo prezentowana jest do niego alternatywa, na przykład: Przykro mi, zaprezentowałeś nie poprawny, a błędny wniosek.