Poprawna pisownia

łabędź

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik, którym określamy ptaka wodnego, posiadającego białe lub czarne upierzenie oraz charakterystyczną, długą szyję. Nazwa ta jest użytkowana w języku polskim już od XVI wieku. Wcześniej, przez około sto lat, funkcjonowało określenie łabęć. Wywodziło się ono z języków zachodniosłowiańskich i południowosłowiańskich, w którym używane było sformułowanie labut’.
Jedyną poprawną formą zapisu tego wyrazu jest pisownia przez ę, zarówno w mianowniku, jak i podczas odmiany przez wszystkie inne przypadki. Błędy w pisowni mogą wynikać z niepoprawnych skojarzeń z rzeczownikami, w których podczas odmiany przez przypadki zachodzi wymiana ą na ę, na przykład żołądźżołędzie.

Przykłady poprawnej pisowni

Mamo, spójrz! Jaki ogromny, piękny łabędź.
To właśnie do tego parku przychodziłem z moimi rodzicami w dzieciństwie karmić kaczki i łabędzie.
Łabędź wyszedł powoli na brzeg, wyginając szyję, by oczyścić swoje piórka.


Niepoprawna pisownia

łabądź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łabondź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łabendź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łabąć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łabęć

Niepoprawna pisownia