Poprawna pisownia

bruzda

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określamy wgłębienie w ziemi, które powstało po zastosowaniu pługa. Nazywamy tak także podłużne zagłębienie obecne na powierzchni jakiegoś organu wewnętrznego, z kolei kosmetyczki mówią tak na utrwalone, głębokie zmarszczki.
Wyraz ten współcześnie należy zapisywać przez u – choć przed rokiem 1936, w którym odbyła się reforma ortograficzna zapisywany był przez ó. Jest to zatem wyjątek od zasady, mówiącej, że wyrazy o pochodzeniu rodzimym piszemy zgodnie z tradycją historyczną.

Przykłady poprawnej pisowni

Patrząc na moją żonę, nie widzę głębokich bruzd, przecinających jej twarz – widzę młodą dziewczynę, w której się zakochałem.
Jeżeli na paznokciach zaobserwujemy zmiany takie jak plamki czy bruzdy, warto skonsultować to z lekarzem.
Po upuszczeniu szafki na panele, została na nich brzydka bruzda.


Niepoprawna pisownia

brózda

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

brósda

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

brusda

Niepoprawna pisownia