Poprawna pisownia

egzemplarz

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie egzemplarz ma kilka znaczeń: (1) egzemplarz, jako jedna sztuka, (2) egzemplarz – przedstawiciel, jakiegoś gatunku, grupy, (3) Egzemplarz – negatywne określenie osoby. Egzemplarz wywodzi się od słowa łacińskiego exemplar, czyli wzór, przykład, kopia. Jest to rzeczownik rodzaju męskorzeczowego, w liczbie pojedynczej. Odpowiada na pytania: kogo? czego?
Zasady pisowni – zgodnie z regułą ortograficzną rz piszemy w wyrazach pochodzących z języka łacińskiego zakończonych dwuznakiem ar. Kolejna reguła dotyczy pisania ę przed spółgłoskami zwartymi, w tym przypadku nie ma zastosowania, ponieważ jest to niespolszczony wyraz obcy. Dlatego poprawna pisownia słowa egzemplarz zawiera em i rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Czy może mi pani podać inny egzemplarz sukienki, ponieważ ten ma skazę na rękawie i oderwany guzik?
Wydawnictwo przekazało autorowi książki pięć bezpłatnych egzemplarzy.
Popatrz na Jarka, jak on wygląda, czerwone buty i żółte spodnie, naprawdę niezły z niego egzemplarz.


Niepoprawna pisownia

egzemplasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

egzemplaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

egzęplarz

Niepoprawna pisownia