Poprawna pisownia

skazaliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkazaliśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kazaliśmy

Niepoprawna pisownia