Wyraz niepomalowane może przyjmować obie te formy, jednak zależą one od kontekstu.

Poprawna pisownia

niepomalowane

Poprawna pisownia, znaczenie: częściej występuje słowo niepomalowane, które zapisujemy razem, jeśli chcemy tylko ukazać daną cechę przedmiotu. W jego przypadku stosuje się zasadę, że partykułę przeczącą nie z przymiotnikami, przysłówkami i rzeczownikami piszemy łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Tamto niepomalowane okno należy do naszych sąsiadów, którzy zupełnie zaniedbali mieszkanie.
Przynieś mi tamte dwie, niepomalowane deski, a potem podaj wszystkie narzędzia z szafki.
Już tylko w jednym pokoju zostały nam niepomalowane ściany, więc szybko się z tym uporamy.


Poprawna pisownia

nie pomalowane

Poprawna pisownia, znaczenie: wyjątkowo język polski dopuszcza użycie formy nie pomalowane, jeśli ma ona na celu podkreślenie znaczenia i uwydatnienie pewnej cechy. W tym przypadku wymaga ono uzupełnienia w drugiej części zdania, jaka cecha dotyczy tego przedmiotu.

Przykłady poprawnej pisowni

Te deski były nie pomalowane, ale polakierowane, dzięki czemu miały dłużej zachować wygląd.
Powiedziałem przecież, że masz przynieść mi nie pomalowane, ale zupełnie nowe bombki.
Kasia wybrała nie pomalowane, tylko naturalne drewniane pudełka, aby zrobić własny decoupage.