Niepoprawna pisownia

w krótce

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wkrótce

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie wkrótce należy zawsze zapisywać łącznie. Jest to bowiem zrost, czyli dawne połączenie przyimkowe – oznacza to, że w języku staropolskim sformułowanie to było dwoma osobnymi wyrazami. W miarę ewolucji języka polskiego uległy one jednak połączeniu i współcześnie za każdym razem konstrukcja ta powinna być pisana razem.
Wkrótce oznacza to samo co: niebawem, niezwłocznie, w niedługim czasie.

Przykłady poprawnej pisowni

Wkrótce będziemy pisać sprawdzian z całego średniowiecza, trochę się go boję.
Obiecała mi, że wkrótce się do mnie odezwie i zjemy razem kolację.
Wiele osób zastanawia się, czy w Polsce wkrótce powstanie elektrownia jądrowa.


Niepoprawna pisownia

w krutce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wkrutce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wkrudce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wkródce

Niepoprawna pisownia