Poprawna pisownia

staż

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

starz

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma słowa „starzyć”.