Niepoprawna pisownia

Zuzii

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Zuzi

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą zapisu jest Zuzi (od imienia Zuzia). Zapis przez jedno i na końcu można wytłumaczyć za pomocą reguły, która mówi, że w wyrazach, które zakończone są na -ia, a przed nimi występuje spółgłoska z, należy zapisywać -i. Dotyczy to słów rodzimych i zaadaptowanych na rodzime.
Zuzia to imię żeńskie, które zostało przeniesione do języka polskiego z hebrajskiego, gdzie brzmiało Szoszannah. Powstało od wyrazu shoshano, które oznacza w tym języku lilię. Imię Zuzanna pojawiło się w języku polskim w XIII wieku i zostało spolszczone. Z tego względu nie stosuje się tutaj zasady, która mówi, że słowa obcego pochodzenia powinny kończyć się na podwójne i.

Przykłady poprawnej pisowni

Był wczoraj u Zuzi, żeby zanieść jej zeszyty, więc zobaczył, że jego koleżanka już prawie doszła do zdrowia.
To był pies Zuzi! Chyba znowu jej uciekł, myślę, że powinniśmy go złapać i spróbować przyprowadzić do jej domu.
Nie spotykał Zuzi odkąd przeprowadziła się i zmieniła szkołę, więc po latach wydawała mu się nie do poznania.


Niepoprawna pisownia

Zózi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Zusi

Niepoprawna pisownia