Poprawna pisownia

pójdę

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie to należy zawsze zapisywać przez ó. Motywuje to zasada, nakazująca zapis tej samogłoski w sytuacji kiedy w innej formie tego samego wyrazu lub też w wyrazie pokrewnym wymienia się na o, e lub a. W tym przypadku zachodzi wymiana pójdęposzli. Pisownię samogłoski ę na końcu wyrazu natomiast wyjaśnia fakt, iż jest to czasownik odmieniony w pierwszej osobie liczby pojedynczej (-e zapisalibyśmy w trzeciej osobie liczby pojedynczej).
Jest to forma bezokolicznika pójść, który we współczesnej polszczyźnie ma wiele znaczeń. Mówimy tak na udanie się dokądś w określonym celu, opuszczenie jakiegoś miejsca, idąc, a także skierowanie się w jakąś stronę czy też rozpoczęcie jakiejś czynności, zaczęcie uczęszczania gdzieś, wybranie jakiegoś kierunku studiów, profilu klasy lub zawodu.

Przykłady poprawnej pisowni

Już kiedy byłam dzieckiem zaplanowałam, że pójdę na studia lekarskie.
Jutro pójdę w odwiedziny do babci, czy masz ochotę iść ze mną?
Obiecałam, że pójdę dziś do sklepu, więc to zrobię, po prostu nie w tej chwili.


Niepoprawna pisownia

pujdę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pójde

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pujde

Niepoprawna pisownia