Teoretycznie zarówno pisownia nie wolno, jak i niewolno są poprawne, jednak w 99% przypadków poprawne będzie użycie pisowni rozłącznej tj. nie wolno. Każda z tych form ma inne znaczenie, nie można więc stosować ich wymiennie, a użycie zależy od kontekstu zdania. Zobacz poniższe przykłady i zapoznaj się z definicją każdego ze znaczeń. Gdyby mimo tego nadal nie wszystko było jasne zachęcamy do pozostawienia pytania w komentarzu – nasza redakcja odpowiada na wszystkie wątpliwości użytkowników.

Poprawna pisownia

nie wolno

Poprawna pisownia, znaczenie: jeśli zapiszemy nie wolno osobno oznacza to, że mamy na myśli formę zakazu, a więc znaczenie takie jak: nie powinno się lub nie można. Zapis rozłączny wynika w tej sytuacji z reguły językowej, mówiącej, iż partykułę nie piszemy rozłącznie zawsze gdy ma znaczenie czasownikowe.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie wolno palić papierosów na stacji benzynowej, gdyż grozi to pożarem.
Pamiętaj, że nawet jeśli nie przepadasz za kimś w pracy nie wolno być dla takiej osoby niemiłym.
Rafał chciał wyjść z domu, ale nie wolno mu było – dostał od mamy karę.


Niepoprawna pisownia

niewolno

Niepoprawna pisownia, wyjątek: pisane łącznie jedynie w sytuacji, kiedy chcemy wyrazić, że coś dzieje się szybko, pośpiesznie lub prędko. Mamy wówczas do czynienia z przysłówkiem utworzonym od przymiotnika i zgodnie z zasadą ortograficzną z takimi słowami partykułę nie należy zapisywać zawsze razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Samochód jechał niewolno, można było stwierdzić bez cienia wątpliwości, że pędził ponad dopuszczalny limit.
Niewolno wyruszył w kierunku domu, wiedząc, że nie mając kluczy wejściowych musi zdążyć przed wyjściem rodziców.
Niewolne średnie tempo biegu dało Karolowi medal najszybszego biegacza.