Niepoprawna pisownia

wyjontek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyjątek

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik wyjątek może odnosić się do niezwykłej osoby albo rzeczy. Jest to jakieś odstępstwo od zasad lub obowiązujących praw. Słowo to stosowane jest także w kontekście fragmentu tekstu, dzieła literackiego czy muzycznego. Do wyjątków należą poszczególne wyrazy, które nie są zgodne z ogólnymi zasadami danego systemu językowego, ale są poprawne.
Prawidłową formą jest wyjątek zapisywany przez literę ą. Według zasad ortograficznych języka polskiego, samogłoskę ą zapisujemy wtedy, kiedy występuje przed spółgłoskami takimi jak: b, d, g, k, p, t. W tym przypadku ą poprzedza t.

Przykłady poprawnej pisowni

Zrób dla mnie wyjątek i chociaż raz przestań hałasować po dwudziestej drugiej. Chcę się wyspać.
Sędzia uznał, że jej zachowanie to wyjątek od tego, jaka jest zazwyczaj i postanowił jej nie karać.
Od każdej reguły jest jakiś wyjątek, wystarczy dobrze się nad nimi zastanowić, aby je znaleźć.