Niepoprawna pisownia

wyjontek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wyjątek

Poprawna pisownia