Poprawna pisownia

trzmiel

Poprawna pisownia, znaczenie: nazwa trzmiel wywodzi się od prasłowiańskiego čьmel’ь, które z kolei zostało utworzone od ščьmiti, co oznaczało powodować ból, ściskać. Trzmiel jest pożytecznym owadem latającym, społeczną pszczołą z rodzaju Bombus. Żywi się pyłkiem kwiatów i zapyla rośliny. Jest to owłosiona pszczoła o krępej budowie odwłoku w kolorze czarnym w żółte lub pomarańczowe pasy. Żyje w koloniach i mieszka w gniazdach zbudowanych wewnątrz ziemi. Potocznie nazywana jest bąkiem, jednak jest to nieprawidłowe określenie.
Trzmiel jest rzeczownikiem rodzaju męskozwierzęcego, w liczbie pojedynczej. Poprawna pisownia tego słowa to trzmiel, zgodnie z zasadą ortograficzną, że po spółgłoskach zawsze piszemy rz.

Przykłady poprawnej pisowni

Trzmiele podobnie jak pszczoły bardzo lubią słodkie napoje, dlatego trzeba uważać, gdy pijemy sok na tarasie.
Na łące w kępie drzew natknęłam się na całą kolonię trzmieli, które wylatywały z gniazda ze środka ziemi.
Kasia czytając książkę na ławce w parku wystraszyła się, gdy nad jej głową przeleciał duży i czarny trzmiel.


Niepoprawna pisownia

tszmiel

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

tżmiel

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czmiel

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ćmiel

Niepoprawna pisownia