Niepoprawna pisownia

wojarze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wojaże

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz wojaże, występujący w liczbie mnogiej, musi być zawsze zapisywany przez ż. Ortografia uwarunkowana jest w tym przypadku etymologią słowa. Wywodzi się ono od francuskiego voyage, oznaczającego długą podróż lub rejs. W polszczyźnie ustalono, że obcojęzyczne zapożyczenia zawsze spisywane są przez ż, jeśli wymawia się je przez ż. Tak właśnie jest w przypadku słowa wojaże.

Znaczenie terminu wojaże jest takie samo, jak w jego francuskim odpowiedniku:
1. Oznacza długi rejs lub podróż, odbywane w celach turystycznych i rozrywkowych
2. Wycieczki, wyprawy
3. Zagraniczne podróże dla przyjemności
4. Słowo wojaże może być wykorzystane w negatywnym znaczeniu, jako niepotrzebna, zbyt droga wyprawa zagraniczna

Przykłady poprawnej pisowni

Zbliża się lato, kolejne wojaże przed nami!
Planujesz już zagraniczne wojaże na przyszły rok?
Gdyby nie wojaże rządzących, Polska mogłaby więcej pieniędzy poświęcić na cele społeczne.


Niepoprawna pisownia

wojasze

Niepoprawna pisownia