Niepoprawna pisownia

biologi

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może występować jako deprecjatywna forma słowa biolog (mianownik i wołacz) – (te) biologi. W praktyce niemalże nie używana.


Poprawna pisownia

biologii

Poprawna pisownia, znaczenie: biologii pochodzi od rzeczownika biologia. Oznacza on naukę przyrodniczą, której celem jest poznanie i opisanie organizmów żywych oraz życia i zachodzących w nim procesów. Tak samo nazywa się przedmiot w szkole oraz kierunek studiów, które zajmują się powyższymi zagadnieniami. Czasem określa się też tak całokształt biologicznych przemian i uwarunkowań w życiu danej jednostki lub gatunku.
Słowo biologia posiada końcówkę ia w mianowniku, występującą po litrze g. W takich przypadkach należy zapisywać w dopełniaczu, miejscowniku i narzędniku -ii na końcu słowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Janek zapomniał niemal o wszystkim, co kiedykolwiek usłyszał na biologii od nauczycielki.
Na początku nauki nie lubiłem biologii, ale później powoli się do niej przekonałem.
Uważał, że każde działanie w życiu człowieka zależne jest od biologii, jego popędów i przemian.


Niepoprawna pisownia

biologji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

biologjii

Niepoprawna pisownia