Poprawna pisownia

spóźniona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

spuźniona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zpóźniona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z późniona

Niepoprawna pisownia