Niepoprawna pisownia

nie mile

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako zaprzeczenie: Nie mile, lecz kilometry.


Poprawna pisownia

niemile

Poprawna pisownia, znaczenie: niemile jest przysłówkiem, opisującym, że jakieś zdarzenie było nieprzyjemne w odbiorze. Odnosi się także do zachowań, które są niepożądane w danym miejscu lub w grupie osób.
Niemile należy zapisywać razem. Jest to słowo, które powstało na skutek połączenia partykuły przeczącej nie oraz przysłówka mile, wywodzącego się od przymiotnika miło. W polszczyźnie przysłówki piszemy łącznie z ich zaprzeczeniami.

Przykłady poprawnej pisowni

Niemile widziane zachowania w tej grupie dyskusyjnej to przeklinanie i obrażanie innych.
Zachował się wyjątkowo niemile wobec niej, naśmiewając z jej prywatnych problemów.
On zawsze traktował swoje siostry niemile i niestety nie zmieniło się to nawet w dorosłości.