Poprawna pisownia

hałas

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to wyrażenie wywodzące się bezpośrednio z języka ukraińskiego, w którym hałas oznacza krzyk, wrzask. Jako wyraz zapożyczony i przejęty przez Polaków w niezmienionej formie i w tym samym znaczeniu, należy zapisywać go tak, jak robią to nasi wschodni sąsiedzi. Nie uzasadnia tego żadna konkretna reguła i pisownię należy po prostu zapamiętać.
Hałas to określenie harmidru, krzyków, głośnego zachowania, dźwięków zakłócających spokój. Zamiast niego możemy użyć zwrotów takich jak: zgiełk, wrzawa, rumor. Wyrażeniem tym możemy również nazwać nadanie rozgłosu jakiemuś wydarzeniu, nagłośnienie go.

Przykłady poprawnej pisowni

Hałas, który powstał wokół kradzieży w szkole, nie cichnął przez wiele tygodni.
Słyszałeś ten hałas? Ktoś jest na dole!
Nie wspominaj nikomu o tym wydarzeniu, nie ma sensu robienie wokół niego hałasuu.


Niepoprawna pisownia

chałas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chałaz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hałaz

Niepoprawna pisownia