Zarówno nie ostatni, jak i nieostatni są wyrazami poprawnymi, jednak ich zastosowanie powinno być zgodne z kontekstem, jaki przyjmują.

Poprawna pisownia

nie ostatni

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie ostatni służy z kolei podkreśleniu przeczenia nie. Pisać możemy tak w wyjątkowych sytuacjach, gdy szczególnie zależy nam na uwydatnieniu przeczenia. Co więcej, wyrażenie to wymaga uzupełnienia go przed drugą część zdania, dokładnie opisującą daną cechę.

Przykłady poprawnej pisowni

Jesteś nie ostatni w tym konkursie, tylko drugi, więc bardzo serdecznie ci gratuluję.
Twój głos może być decydujący, bo jesteś nie ostatni, ale najważniejszy ze wszystkich.
To był nie ostatni, lecz dopiero pierwszy moment z burzą, a ty już wyglądasz, jakbyś zobaczyła ducha.


Poprawna pisownia

nieostatni

Poprawna pisownia, znaczenie: nieostatni oznacza, że ktoś nie jest na samym końcu w jakiegoś rodzaju zawodach, nie jest też najmniej ważny ze wszystkich innych osób. Pokazuje stan, pewną cechę tej osoby. Może odnosić się również do przedmiotów czy też abstrakcyjnych pojęć. W tym przypadku obowiązuje zasada, że w stopniu równym nie z przymiotnikami piszemy łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

To nieostatni argument w tej dyskusji, mam jeszcze kilka w zanadrzu, które zaraz przytoczę.
Nieostatni i nie najmniej ważny ze wszystkich był Robert, chociaż sam nigdy nie doceniał się odpowiednio.
To nieostatni dzień wyprzedaży, więc uspokój się, bo na pewno zdążysz jeszcze coś sobie kupić.