Niepoprawna pisownia

twojim

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

twoim

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe słowo poprawnie używamy w formie: twoim. Zapis ten można wyjaśnić za pomocą reguły ortograficznej, która mówi, że literę i zapisujemy po spółgłoskach i samogłoskach, poza następującymi wyjątkami: c, s, z. W słowie twoim i występuje po o, a więc zgodnie regułą zapisujemy tam tylko krótkie i.
Zaimek dzierżawczy twoim jest formą narzędnika i miejscownika, pochodzącą od słowa twój. Opisuje rzeczy lub wydarzenia, które odnoszą się do osoby, do której zwraca się podmiot mówiący.

Przykłady poprawnej pisowni

Muszę porozmawiać z twoim ojcem o tym karygodnym zachowaniu na języku polskim, niech wyciągnie odpowiednie konsekwencje.
Twoim celem nie jest chyba tylko wieczne imprezowanie, zabawa i trwonienie pieniędzy?
Chciałbym pogadać o twoim hobby, zaciekawiło mnie to, jak spędzasz swój wolny czas i uznałem, że chcę także spróbować.