Niepoprawna pisownia

pod rzucić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podrzucić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podżucić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podrzócić

Niepoprawna pisownia