Określenie niedobra lub nie dobra może być zapisane w obu tych formach. Ważne jest jednak, aby używać ich zgodnie z odpowiednim kontekstem.

Poprawna pisownia

nie dobra

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie dobra jest wykorzystywane w polszczyźnie w wyjątkowych sytuacjach, kiedy chcemy podkreślić różnicę występującą pomiędzy dwiema cechami, uwydatnić znaczenie danego słowa. Wymaga uzupełnienia przez dodatkową część zdania, która dokładnie opisuje, jaka jest osoba czy sytuacja, o której mowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Michalina była nie dobra dla swoich dzieci, ale wręcz anielsko cierpliwa, nawet jeśli coś przeskrobały.
Ta ostatnia wyprawa do lasu była nie dobra, tylko wspaniała i chciałbym ją kiedyś powtórzyć.
Zima wydawała jej się nie dobra, tylko okropna, bo zawsze bardzo marzła i bolały ją palce od reumatyzmu.


Poprawna pisownia

niedobra

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie niedobra jest stosowane w języku polskim częściej. Oznacza osobę, przedmiot rodzaju żeńskiego lub sytuację, która ma negatywne cechy. Odnosi się do cech charakteru, które nie są pozytywne, albo do sytuacji, które wywołują nieprzyjemne uczucia i skojarzenia. Może też odnosić się do przedmiotów, które w jakiś sposób nie spełniają oczekiwań i nie pasują do wymagań mówiącego. Łączny zapis tego wyrazu jest zgodny z ogólną zasadą języka polskiego, mówiącą, że przymiotniki z partykułą nie piszemy razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Kasia była niedobra dla wszystkich wokół i wyżywała się na nich za swoje niepowodzenia w pracy.
Tamta kawa była naprawdę niedobra, nie lubię takich kwaśnych i bardzo gorzkich napojów.
Okazało się, że nowa sukienka jest na nią niedobra, dlatego musiała odesłać ją do sklepu.