Niepoprawna pisownia

Nadi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Nadii

Poprawna pisownia, znaczenie: według zasad, które obowiązują w języku polskim wyrazy obcego pochodzenia, w tym także imiona, mające w mianowniku cząstkę -ia, należy w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku liczby pojedynczej, a także w dopełniaczu liczby mnogiej, zakończyć na -ii. Słowo Nadii należy więc zapisywać przez podwójne -i.
Nadia to zdrobnienie od imienia żeńskiego Nadieżda, które w języku rosyjskim oznacza nadzieję.

Przykłady poprawnej pisowni

Przez ostatni tydzień Nadii nie było w szkole, dlatego dziewczynka musiała nadrobić szybko zaległości.
Rodzice Nadii zapisali ją na naukę tańca towarzyskiego, dlatego jej koleżanka też zaczęła tam chodzić.
Heniek pożyczył od Nadii pięćset euro, ale nie spieszyło mu się z ich oddawaniem i ciągle odkładał to na później.


Niepoprawna pisownia

Nadji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Nadjii

Niepoprawna pisownia