Niepoprawna pisownia

dwuch

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwóch

Poprawna pisownia, znaczenie: liczebnik zbiorowy dwóch jest formą dopełniacza, odpowiadającą na pytania: Kogo? Czego? Używamy go zarówno wypowiadając się o przedmiotach, jak i osobach (kobietach i mężczyznach). Synonimem dla niego jest słowo dwu, będące etymologicznie starszą wersją tego liczebnika.
W polszczyźnie obowiązuje zasada, że jeśli w wyrazie występuje głoska ó, a w pokrewnym dla niego słowie o, należy zawsze zapisywać ją jako o z kreską. W przypadku liczebnika dwóch istnieje możliwość wymiany ó na o, np. w pokrewnym dwoje. Z tego powodu jest to jedyna, poprawna pisownia.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie masz może dwóch długopisów? Chciałbym jeden pożyczyć, bo zapomniałem swojego.
Gdyby Tomek nie wspinał się na tamto wysokie drzewo, nie spadłby i nie złamał dwóch rąk.
Podczas egzaminu nie było pięciu chłopaków i dwóch dziewczyn. Ciekawe, co się z nimi stało?


Niepoprawna pisownia

dwuh

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwóh

Niepoprawna pisownia