Niepoprawna pisownia

niemając

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie mając

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie mając oznacza brak czegoś. Synonim: nie posiadając. Nie mając jest imiesłowem przysłówkowym (nieodmiennym i nieosobowym), który jest formą czasownika. Jest to imiesłów współczesny, ponieważ dotyczy czasownika niedokonanego i ma końcówkę -ąc. Zgodnie z regułą ortograficzną imiesłowy przysłówkowe z nie piszemy zawsze rozdzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mając ciekawszego zajęcia, wzięłam się za sprzątanie mieszkania, wyszorowałam wannę, starłam kurze i umyłam podłogi.
W sklepie kupiłem tylko chleb, ziemniaki i mleko, nie mając pracy ani żadnych oszczędności muszę robić nieduże zakupy.
Nie mając perspektywy na lepszą przyszłość młodzi ludzie mieszkający na wsi często uciekają do miasta w poszukiwaniu przygód i ciekawej pracy.


Niepoprawna pisownia

nie majonc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niemajonc

Niepoprawna pisownia