Niepoprawna pisownia

nieda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie da

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie da w języku polskim zawsze zapisujemy rozłącznie. Możemy to uzasadnić regułą mówiącą, iż nie z czasownikami należy pisać osobno. Powyższy zwrot jest właśnie połączeniem partykuły nie z odmienioną w trzeciej osobie, w liczbie pojedynczej i czasie przyszłym formą czasownika dać. Określenia tego używamy, aby przekazać informację, iż coś nie zostanie przez kogoś przekazane. Możemy je także zastosować, chcąc poinformować rozmówcę, że dane zadanie jest niemożliwe do zrealizowania, a danego działania nie da się przeprowadzić. W połączeniu z zaimkiem zwrotnym się powstaje zwrot nie da się, którym możemy określić, że dana osoba jest niemożliwa do pokonania, że nie ulegnie oraz że nie pozwoli się oszukać. Powyższy zwrot połączony z bezokolicznikiem tworzy wyrażenie, które nie posiada czasu przyszłego. Możemy z jego wykorzystaniem budować zdania wyłącznie w czasie teraźniejszym.

Przykłady poprawnej pisowni

Mam nadzieję, że tym razem Paweł nie da się i wygra ten mecz.
Tyle razy obiecywał, że nie da się pokonać nałogowi – za każdym razem były to czcze słowa.
Nie da się rozwiązać pojedynczego równania, posiadającego dwie niewiadome.