Poprawna pisownia

spojrzeniu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zpojrzeniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z pojrzeniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spojżeniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spojszeniu

Niepoprawna pisownia