Niepoprawna pisownia

hadzam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chadzam

Poprawna pisownia